Šírka vsakovacieho poľa - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Šírka vsakovacieho poľa

Vaša čistička


ŠÍRKA VSAKOVACIEHO POĽA

Plocha vsakovacieho objektu, t. j. i plocha štrkového podsypu pod modulmi IN-DRÄN je závislá od vsakovacích schopností pôdy podložia. V prípade, ak je podložie prevažne zložené z jemne zrnitých, ťažko vodopriepustných materiálov, ako spraše, íly a pod., vsakovacie systémy vyžadujú väčšie plochy štrkových podsypov. Ak je podložie zložené prevažne zo štrku alebo piesku, t. j. ľahko vodopriepustného materiálu, stačia plochy štrkového lôžka menšie alebo dokonca žiadne. Aby bolo možné správne navrhnúť plochu a spôsob inštalácie vsakovacieho objektu s modulmi IN-DRÄN, je ideálne pred návrhom vykonať skúšky (testy) vsakovacích schopností podložia (test v jame, alebo test FANN).

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky