E64pb Zostava - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

E64pb Zostava

Ponuka > Príklady kompletných zostáv > IN-DRÄN

E64pb Zostava - Denná spotreba vody do 750 litrov (5 EO)

Kompletná sada pre 5 stálych obyvateľov - pre situácie v miestach s vysokou hladinou spodnej vody. (odporúčané i pre sezónne letné domy, chaty, chalupy a pod.).
Zahŕňa
špeciálny septik bez dočisťovacích filtrov, ktorý nevyžaduje bakteriálne aktivátory, s veľmi vysokým predčisťovacím efektom (80 - 85%), šesť modulov IN-DRÄN pre zabudovanie na pieskovom podsype ako terciálny stupeň dočistenia na biopoli a vsaku vyčistenej vody do podložia. Princíp činnosti modulov umožňuje zníženie nákladov a nárokov na stavbu v porovnaní s konvenčnými systémami až 8-násobne. Zostava obsahuje i prečerpávaciu šachtu s čerpadlom pre výtlak predčistenej vody do vsakovacieho poľa inštalovaného kvôli vysokej hladine spodnej vody na úrovni terénu. (V násype).

Technologická dodávka obsahuje:
Septik SA 2000C 2 m3                                       1 ks
Moduly IN-DRÄN                                                6 ks
Distribučné a rozdeľovacie potrubie PE 110            5 m
Nadstavec - šesť kruhov                                      1 ks
Poklop EP 700 uzamykateľný na nadstavec            1 ks
Geotextília 100 g / m²
Montážna sada
príslušenstva


Zastavaná plocha
Septik SA 2000C - 4 m2
Pole infiltrácie
:

Dĺžka - 5,0 m (v jednom rade pozdĺžne)
Šírka - 0,6 5 m (v závislosti na vsakovacích a pôdnych podmienkach)


Rozmery Septik
výška -                 0,96 m
dĺžka -
                 2,9 m
šírka -
                  1,2 m
Kapacita -
             2 m3
hmotnosť -
           120 kg
Priemer komína -    600 mm
Priemer vstupu -     110 mm
Priemer výstupu -    110 mm
Vstup výška -
         0,75 m
Výstup výška -         0,65 m

Prevádzkové náklady
vyprázdnenie septika raz za rok (2 m3)

Dokumentácia
CE certifikát STN EN 12566-1/A1: 2004
Schválenie Ú
OŽP - AT/2011-08-0340
Prehlásenie výrobcu o zhode

Cena
kompletnej technologickej zostavy.................................................................................. ,- € + DPH
cena za stavebnú časť je závislá od hydrogeologických, výškových a rozmerových podmienok pozemku a je možné ju stanoviť až po predbežnej obhliadke budúceho staveniska a zistení vsakovacích schopností podložia vsakovacím testom.

Zostava K44 (pre 3 osoby ) Maximálna denná spotreba vody - 500 litrov

Názov komponentu

Obj. číslo

Počet kusov

Jednotková cena € bez DPH

Cena spolu
€ bez DPH

Septik SA 2000

5618250

1

998,-

IN-DRÄN - modul

5618167

130,-

PE 110 - rúra rozdeľovacia 2,5 m

?

2

17,-

Nadstavec - 8 kruhov - 2 kompl.

5618258

2

151,-

Poklop na nadstavec septika

5618284

2

48,-

Geotextília 100 g/m2 – (š.1,25 - 10m)

2417726

1

16,-

Doprava

-

-

SPOLU :

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky