Aktuality - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Aktuality

Začíname s návrhmi, ponukami, montážami a so spoluprácou - 01.01.2013
Jar 2013 je začiatkom reálneho vstupu špičkových bezenergetických a bezúdržbových čističiek splaškových odpadových vôd švédskej spoločnosti Fann Va - teknik AB na slovenský trh.
V tejto fáze návrhy riešení, ponuky pre záujemcov, montáže čističiek a systémov realizujeme z centra, t.j. z našej spoločnosti FONHIT s.r.o. v Košiciach.
V najbližšej dobe začíname konzultácie s potenciálnymi zástupcami v jednotlivých krajoch a okresoch Slovenska a s projektantmi vodohospodárskych stavieb.
    

Preto :

Ak ste potencionálni zákazníci a máte záujem o dodávku bezenergetickej a bezúdržbovej čističky odpadových vôd, kontaktujte nás na našich kontaktných adresách, prípadne vyplňte dotazník a odošlite nám ho.
Ak reprezentujete malú alebo strednú stavebnú firmu so skúsenosťami z oblasti vodohospodárskych stavieb, alebo ste len živnostník a disponujete bágrom, či iným univerzálnym stavebným strojom určeným pre výkopy a zené práce, kontaktujte nás na našich kontaktných adresách, alebo vyplňte a odošlite nám dotazník.
Ak ste projektant alebo reprezentujete projekčnú kanceláriu s oprávnením projektovania vodohospodárskych stavieb, tiež nás kontaktujte, alebo vyplňte a zašlite nám dotazník.


Mám záujem o kúpu a inštaláciu pasívnej ČOV ako investor/užívateľ
Mám záujem o distribúciu a inštalácie ČOV ako stavebná firma
Mám záujem o spoluprácu ako projektantSpolupráca so stavebnými firmami - 01.01.2013
Vyzývame malých a stredných podnikateľov v stavebníctve, stavebné firmy zo všetkých krajov Slovenska mimo Košického a Prešovského kraja, ktoré majú záujem o inštalácie moderných pasívnych domových čističiek systému FANN IN-DRÄN, aby nás kontaktovali. Hľadáme dlhodobých a kvalitných dodávateľov stavebných činností pre inštaláciu čističiek a iných vodohospodárskych stavieb.

Bezplatné predprojektové poradenstvo pre investorov a projektantov –01.01.2013
Potenciálnym investorom a projektantom projektujúcim systémy FANN IN-DRÄN poskytujeme bezplatné poradenstvo pri navrhovaní, dimenzovaní čističiek, pri zisťovaní a analýze vsakovacích schopností podložia a pri projektovaní.

Zľava na doprave systémov - 01.01.2013
U prvých piatich zákazníkov z každého kraja SR, ktorí si zakúpia systém FANN IN-DRÄN, poskytujeme zľavu na doprave technológie na miesto inštalácie vo výške 50 % z ceny dopravy.

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky