ČOV pasívna - do recipientu - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ČOV pasívna - do recipientu

Najlepšie riešenia


NAJLEPŠIE RIEŠENIE
Technologická zostava pasívnej čističky odpadových vôd pre prípad odvedenia vyčistenej vody
do recipientu (potok, rieka...)


F25 Biobed
Zostava - Denná spotreba vody 850 litrov (5 - 6 EO) Objednacie číslo: F5617924

Kompletná sada pre 5 - 6 stálych obyvateľov (odporúčané i pre sezónne letné domy, chaty, chalupy a pod.). Sada určená pre inštaláciu bez pieskového lôžka a bez externého biologického poľa. Biopole je interné - zabudované priamo v kontajneri spolu s modulmi a prevzdušňovaním.

Najnovším, absolútne bezúdržbovým, bezenergetickým a stavebne jednoduchým riešením (s odvedením vyčistenej vody do recipientu) je kompaktná kontajnerová pasívna čistička IN-DRÄN Biobed 5. Celý proces čistenia je zapuzdrený v kompaktnom kontajneri o rozmeroch D 2,4 x Š 1,2 x V 1,0 m  (hmotnosť 350 kg). Je určený pre biologické čistenie splaškových odpadových vôd s čistiacou kapacitou 850 litrov denne.

Zahŕňa špeciálny septik 2 m3 bez dočisťovacích filtrov, ktorý nevyžaduje bakteriálne aktivátory, s veľmi vysokým predčisťovacím efektom (80 - 85%), a kompaktný kontajner so zabudovanými modulmi IN-DRÄN na biologickom poli zo špeciálnych biomateriálov. Septik a kontajner sú jednoducho prepojené kanalizačným potrubím DN 110 mm gravitačne. (Ak to nie je možné výškovo, tak medzikus čerpacej stanice tlakovo).

Technologická dodávka obsahuje:
Septik SA 2000C 2 m3 - 1 ks
Nadstavec - štyri kruhy/53 cm - 1 ks
Kontajner ČOV IN-DRÄN Biobed 2,4 x 1,2 x 1,0 m / 350 kg - 1 ks
Nadstavec - šesť kruhov/78 cm - 1 ks
Poklop EP 700 uzamykateľný na nadstavec - 2 ks
Montážna sada
príslušenstva
Prepojovacie potrubia a kolená


Prevádzkové náklady
vyprázdnenie septika raz až 2 x za rok (2 m3)

Certifikované

            Technologická zostava spĺňa všetky náročné ekologické kritériá, je certifikovaná pre inštalácie v krajinách Európskej únie.
            Certifikát vydal: PIA – Inštitút pre čistiarenské technológie (PIA– Prüfinstitut für AbwassertechnikGmbH Hergenrather Weg 30, D-52074 Aachen) Nemecko.
            Vyhlásenie o zhode „CE“ vydal v súlade s platnou legislatívou EU výrobca: FANN VA-teknik AB Dackevägen 33, 177 34 Järfälla, Švédsko.

Rozmery Septik
výška - 0,96 m
dĺžka -
2,9 m
šírka -
1.2 m
Kapacita - 2 m3
hmotnosť - 120 kg
Priemer komína (vnútorný) - 600 mm
Priemer vstupu - 110 mm
Priemer výstupu - 110 mm
Vstup výška - 0.75 m
Výstup výška - 0.65 m

Zastavaná plocha
Septik SA 2000C - 4 m2
Kontajner ČOV Biobed - 3 m2

Dĺžka - 5,5 m (v jednom rade pozdĺžne)
Šírka - 1,5 m (v jednom rade priečne)

Montážne inštrukcie (pdf)

Cena
kompletnej technologickej zostavy F 25 Biobed Obj.č. F5617924 ......................................................................... 3 312,- € + DPH
Cena za stavebnú časť je závislá od hydrogeologických, výškových a rozmerových podmienok pozemku a je možné ju stanoviť až po predbežnej obhliadke budúceho staveniska a zistení vsakovacích schopností podložia vsakovacím testom.

Zostava F 25 Biobed (pre 5-6 osôb ) - Obj. číslo zostavy: F5617924 - Maximálna denná spotreba vody - 850 litrov

Názov komponentu

Obj. číslo

Počet kusov

Jednotková cena € bez DPH

Cena spolu
€ bez DPH

Septik SA 2000

5618250

1

871,-

871,-

IN-DRÄN Biobed 5 S zostava

561 79 25

1

2 091,-

2 091,-

Nadstavec - 6 kruhov/78 cm - 1 kompl.

5618404

1

83,-

83,-

Nadstavec - 4 kruhoy/53 cm - 1 kompl.

5618257

1

56,-

56,-

Montážna sada pre montáž nadstavca

5618208

2

39,-

78,-

Poklop na nadstavec septika a ČOV

5618284

2

36,-

72,-

Príslušenstvo (ventilačné a prepojovacie potrubia, kolená, prechodky + iné)

1

61,-

61,-

Doprava

-

-

SPOLU :

3 312,-

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky