Pieskové lôžko pod modulmi - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pieskové lôžko pod modulmi

IN-DRÄN


Pieskové lôžko (biologické a vsakovacíe pole)

Ak je podložie charakterizované veľmi zlými hydrogeologickými podmienkami, t.j. ak sú vsakovacie schopnosti podložia veľmi nepriaznivé, je potrebné biologické pole zabezpečiť možnosťou odvedenia prebytočnej vody do recipientu. Takéto systémy sa často označujú ako pieskové biologické filtre.
Čistenie odpadových vôd v
biopoli je založené na rovnakom princípe ako pri biopoli so vsakovaním, s tou výnimkou, že vyčistená odpadová voda zhromažďujúca sa v biopoli je odvádzaná gravitačne alebo tlakovo pomocou drenážneho potrubia nachádzajúceho sa na konci poľa do vhodného recipientu.
Systémy IN-Drän sú konštruované prevažne ako horizontálne (na ploche), kedy je biologické čistenie účinnejšie.

V niektorých prípadoch je výhodnejším riešením inštalácia vertikálneho pieskového lôžka, napríklad ak je biopole umiestňované v blízkosti zdroja pitnej vody.
V tomto prípade sa v
spodnej časti pieskového lôžka inštaluje izolačná nepriepustná vrstva proti prenikaniu vody do podložia (napr. plastová izolačná fólia, guma a pod.) a všetka voda z biopoľa je odvádzaná gravitačným alebo tlakovým nepriepustným potrubím na bezpečné miesto, kde je riziko kontaminácie pitnej vody minimálne. Ak je biopole riešené vertikálne, t.j. nie na plochu, ale do hĺbky, je vhodné do biopoľa inštalovať dodatočný systém prevzdušňovania inštaláciou dodatočného ventilačného potrubia, aby bolo biopole dostatočne priebežne zásobované atmosferickým kyslíkom.
V oblastiach
s nadmernou aplikáciou hnojív (organických alebo priemyselných) je vhodné systém doplniť o technológiu redukujúcu fosfor.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky