Čistenie systémom IN-DRÄN - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Čistenie systémom IN-DRÄN

Technológia

ČISTIČKY FANN IN-DRÄN II. GENERÁCIE

Čistička splaškových odpadových vôd systému FANN s využitím modulov IN-DRÄN sa skladá zo špeciálneho septiku, rozdeľovacej drenážnej rúry uloženej na moduloch IN DRÄN a samotných modulov.

Modul IN-DRÄN nahrádza plochu tradičného vsakovacieho systému, zásadne zmenšuje potrebu plochy pieskového lôžka. Náhrada pieskového lôžka modulmi je výhodná, lebo moduly IN-DRÄN poskytujú približne 10 x väčšiu plochu  pre tvorbu biologického filmu. Konštrukcia a koncepcia fungovania modulu IN-DRÄN zabezpečuje, že pre bakteriálnu flóru tvoriacu sa v moduloch a v pieskovom lôžku pod modulmi je vždy zaručený dostatočný prístup kyslíka.

Výhodou modulov IN
-DRÄN je tiež to, že priepustnosť v pieskovom či štrkovom lôžku pod modulmi nie sú zablokované biomasou. Prestup vody cez filtračnú vrstvu je rovnomerný, čo má veľmi priaznivý vplyv na čistiaci účinok. Čistiaci účinok týchto modulov v porovnaní napríklad s aktívnymi čističkami s aktivovaným kalom je vyšší i v tom, že v moduloch dochádza k eliminácii i patogénnych (choroboplodných) baktérií a znečistení.

Dôsledkom vyššie uvedených vlastností modulov IN
-DRÄN je, že plocha pozemku pre inštaláciu vsakovacieho objektu môže byť až 8-násobne menšia ako u tradičného dočisťovacieho a vsakovacieho systému. Modul IN-DRÄN má rozmery 1,2 x 0,6 x 0,2 m (dĺžka x šírka x výška). Moduly sú ukladané v rade, jeden za druhým s drenážnym rozdeľovacím potrubím upevneným na ich povrchu vo vodorovnej polohe. Moduly a rozdeľovacia drenáž sú pokryté špeciálnou geotextíliou a celý systém je zasypaný pôvodnou zeminou z výkopu. Tento systém nevyžaduje rozdeľovaciu šachtu, pretože zvyčajne je ukladaná len jedna vetva drenážneho poľa. Na rozdiel od tradičných riešení, špeciálny septik systému IN-DRÄN nie sú vybavené výmennými filtrami a nevyžadujú čistenie, prípadne výmenu filtrov, ani používanie bioaktivačných prímesí.

Dĺžka poľa vsakovacieho objektu pri použití modulov IN
-DRÄN nezávisí od typu podložia. Pôdny typ má vplyv len na šírku vsakovacieho poľa (štrkového lôžka). Šírka vsakovacieho poľa pri štandardnej dĺžke sa pohybuje od 0,6 m na štrkovom alebo pieskovom podloží až do cca 5 m na podloží nepriepustnom, napr. íle alebo bahne.

Počiatočná investícia spojená so zriadením pasívnej čističky splaškových odpadových vôd FANN IN
-DRÄN je síce v porovnaní s realizáciou klasickej nepriepustnej žumpy, prípadne aktívnej čističky je mierne vyššia, avšak bezenergetická, bezúdržbová a ekologicky spoľahlivá prevádzka a dlhodobá životnosť bez ďalších prevádzkových nákladov túto nevýhodu vyvážia v priebehu 2 - 3 rokov po inštalácii.

Technológia FANN IN
-DRÄN má v porovnaní so štandardnými dočisťovacími a vsakovacími systémami dvakrát dlhšiu životnosť (min. 20 rokov) za jej plnej funkčnosti počas celej doby životnosti.

PREČO ČISTIČKY S VYUŽITÍM MODULOV IN-DRÄN ?

Porovnanie tradičného systému predčistenia na septiku s následným drenážnym vsakovaním a pasívnej čističky FANN
s dočistením a vsakovaním na moduloch IN-DRÄN. (Pre 1 dom s 5 osobami). Systém IN-DRÄN vyžaduje len cca. 1/8 povrchu.


Výhody pasívnej domovej čističky FANN IN-DRÄN:

• Pre všetky pôdne podmienky (hlina, íl, bahno, piesok, vysoká hladina podzemnej vody)
• Bezenergetické a bezobslužné
• Mimoriadne nízke (zanedbateľné) prevádzkové náklady
• Nízke nároky na zastavanú plochu
• Malé rozmery - všetko pod zemou
• Nevyžadujú používanie bioaktivátorov
• Septiky bez filtrov (nevyžadujú výmenu, ani údržbu filtrov)
• Septiky robustnej konštrukcie, staticky odolné (nevyžadujú obetónovanie)
• Nevyžadujú náklady na dodatočnú údržbu
• Vynikajúce výsledky čistenia
• Najnovšia švédska technológia vsakovania II
. a III. generácie
• Dvojnásobná životnosť oproti tradičným systémom
• 10
-ročná záruka na funkčnosť a integritu systému
• Certifikované  pre používanie v krajinách Európskej
únie (CE)
• Vyše 30 000 úspešne pracujúcich inštalácií systémov v Škandinávii a Poľsku


Inštalácie systémov FANN IN-DRÄN je možné realizovať prakticky všade.

Čistička FANN IN-DRÄN inštalovaná na nórskej výrobnej základni v Antarktíde.
WASA , 72°10’S, 16°25’V


Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Informácie o možnosti dodávky a inštalácie pasívnych biologických čističiek splaškových odpadových vôd pre rodinné domy, chaty, chalupy, stredné i väščie objekty Vám radi zašleme na základe Vami vyplneného a o
doslaného dotazníka.

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky