Čističky FANN - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Čističky FANN

ŠVÉDSKE PASÍVNE ČISTIČKY SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD II. a III. GENERÁCIE

Vítame Vás na stránke FANNHiT - prírodné systémy čistenia splaškových odpadových vôd. Tento web je zriadený výrobcom špičkových bezenergetických a bezúdržbových čističiek splaškových odpadových vôd švédskou spoločnosťou Fann Va - teknik AB a jej výhradným distribútorom na slovenskom trhu spoločnosťou FONHIT s.r.o. Ponúkame Vám najmodernejšie ekologické vodohospodárske technológie pre čistenie a ochranu vôd.

Čistička odpadových vôd IN DRÄN miesto neekonomickej žumpy a neekologického septiku
Až do nedávnej doby stavba nepriepustnej žumpy alebo septiku s drenážou (vsakovaním) bola jediným možným riešením pre miesta bez možnosti vypúšťania splaškovej vody do verejnej kanalizácie. V súčasnej dobe, bez ohľadu na pôdne podmienky a miesto, alternatívu oproti nákladným a neekonomickým žumpám i oproti legislatívou nedovoleným neekologickým septikom sú pasívne, bezenergetické a bezúdržbové domové čističky odpadových vôd FANN s dočistením a vsakom cez bio moduly IN-DRÄN. Ide o súbor zariadení, v ktorých splaškové vody sú čistené v rozsahu potrebnom pre možnosť ich vypúšťania do prírody - do spodných vôd, alebo do recipientov bez rizika poškodenia, alebo narušenia rovnováhy životného prostredia. Nami ponúkané a realizované systémy na rozdiel od tradičných žúmp, septikov a bežných aktívnych čistiarní odpadových vôd sú prakticky bezúdržbové a jediné náklady, ktoré znáša užívateľ počas prevádzky, je vyprázdnenie špeciálneho septiku raz za rok, alebo raz za dva roky (asi 1 m3/rok.) Hoci inštalácia pasívnej čističky FANN s modulmi IN-DRÄN je mierne drahšia ako výstavba žumpy, septiku alebo aktívnej čističky, návratnosť investícií je v priemere asi po 2 - 3 rokoch, pri absolútnej spoľahlivosti a hlavne bez potreby prevádzkových a údržbových činností, čo je z hľadiska užívateľského pohodlia užívateľa a prevádzkovateľa rozhodujúce.

TRADIČNÝ SEPTIK SO VSAKOVANÍM

Len na miesta s dobrým vsakovaním podložia      

len
s nízkou úrovňou hladiny spodnej vody   
Veľká plocha podpovrchovej drenáže
viacnásobný systém drenážnych vetiev
Vysoké náklady na prevádzku
dodávanie bioaktivátorov, výmen
y filtrov, pravidelný dohľad a servis
Životnosť systému cca 10 rokov

ČISTIČKA FANN IN-DRÄN II. generácie

Na všetky miesta
, t.j. i so zlým vsakovaním
piesok,
nepriepustná pôda, íl, vysoká hladina spodnej vody
Malá plocha podpovrchovej drenáže
plocha pre drenáž len od 5 do 15 m2
Minimálne náklady na prevádzku
bez dodávky bioaktivátorov, špeciálny septik

bez potreby výmeny filtrov, bezobslužná prevádzka
Životnosť systému viac ako 20 rokov

Podrobnejšie informácie o montáži pasívnych čističiek IN-DRÄN a tradičných vsakovacích systémov nájdete na stránke "Technológia".


Pozrite si prosím našu širokú ponuku zostáv určených hlavne pre :

• čistenie splaškových odpadových vôd čističkami FANN IN-DRÄN z rodinných domov
• čistenie splaškových odpadových vôd čističkami FANN IN
-DRÄN pre školy, hotely, penzióny, firmy, prevádzky a.t.ď.

Na stránke "Vaša čistička" nájdete podrobnejšie informácie.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky