IN-DRÄN pre väčšie objekty - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

IN-DRÄN pre väčšie objekty

Technológia


Systém pasívneho čistenia splaškových odpadových vôd s využitím modulov IN-DRÄN je veľmi úspešne využívaný  i pri stredne veľkých inštaláciách hlavne tam, kde je problém s odvedením vyčistenej vody do recipientu, t.j. tam, kde jedinou možnosťou je vyčistenú vodu odvádzať priesakom do podložia.
Primárne zariadenia systému (špeciálne septiky) a sekundárne zariadenia (moduly IN-DRÄN, šachty a pod.) je možné ľahko kombinovať tak, aby tvorili väčšie systémy optimáne dimenzované pre konkrétne potreby užívateľov. Ich jednoznačnou prednosťou oproti bežne využívaným problémovým systémom aktívnych čističiek je predovšetkým bezenergetická a bezúdržbová prevádzka, maximálna dlhodobá funkčnosť a spoľahlivosť bezpečného vypúšťania vyčistenej vody do spodných vôd, bez nevyhnutnosti existencie blízkeho recipientu.


Čistička FANN IN-DRÄN pre kapacitu 40 EO (ekvivalentných osôb)
- 6,0 m3/deň na mliečnej farme v Ravinnesampo vo Fínsku.


Čistička FANN IN-DRÄN pre kapacitu 30 EO (ekvivalentných osôb)
- 4,5 m3/deň v agroturistickom stredisku pri Lubline v Poľsku.


Čistička FANN IN-DRÄN pre kapacitu 20 EO (ekvivalentných osôb)
- 3,0 m3/deň pre malokapacitnú základnú školu v Poľsku.


Čistička FANN IN-DRÄN s kapacitou 3,5 m3/deň pre penzión
letnej a zimnej športovej rekreácie seniorov - Švédsko.


Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Informácie o možnosti dodávky a inštalácie pasívnych biologických čističiek splaškových odpadových vôd pre rodinné domy, chaty, chalupy, stredné i väščie objekty Vám radi zašleme na základe Vami vyplneného a o
doslaného dotazníka.

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky