Ochrana vsaku drenážou - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ochrana vsaku drenážou

Vaša čistička


OCHRANA VSAKU DRENÁŽOU


Odvodnenie obkľúčením drenážou chráni biologické a vsakovacie pole pred prílivom a zahltením vodou z prostredia. Zrážková voda z okolia systému môže za určitých okolností viesť k preťaženiu a zavodneniu systému. Následkom môže byť znehodnotenie funkčnosti systému a biologický kolaps.

Upozornenie! Odvodnenie musí byť umiestnen
é pod úroveň spodnej hrany vsakovacieho poľa.1. Rez filtračným poľom  2. Sklon, odtok z poľa  3.Geotextília 4. Štrk 12-24 mm 5. Drenážne potrubie.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky