Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


FANNHiT je webový portál symbolizujúci spojenie dvoch spoločností. Výrobcu špičkových pasívnych biologických čističiek splaškových odpadových vôd švédskej spoločnosti Fann Va-Teknik AB a jedného z jej obchodných partnerov na Slovensku, spoločnosti FONHIT spol. s r. o., ktorá tieto čističky dodáva, montuje a vykonáva servis v rámci Slovenskej republiky. Spoločnosť FONHIT spol. s r.o. dodávky čističiek realizuje v spolupráci so svojimi slovenskými partnermi - certifikovanými stavebnými spoločnosťami.

Zakladateľ a zároveň spolumajiteľ spoločnosti Fann Va-Teknik AB pán Fred Nyberg je od roku 1990 zástupcom Švédska vo výbore Európskej únie pre normalizáciu (CEN / TC 165).
Tri z metód testovania a čistenia splaškových vôd vyvinutých pánom Fredom Nybergom boli prijaté v rámci postupu pre certifikáciu čistiarní odpadových vôd (CE) ako vzorové pre využitie v rámci EÚ.

S technológiou spoločnosti Fann Va-Teknik AB, podporou a dlhoročnými skúsenosťami z vývoja a aplikácií špičkových čistiarenských technológií od našich švédskych partnerov a s našimi vlastnými vyše 12-ročnými skúsenosťami z realizácie  systémov biologického čistenia splaškových odpadových vôd na Slovensku, sme schopní ponúknuť to najnovšie a najlepšie riešenie pre maximálne zníženie znečistenia, ale i z technického a ekonomického hľadiska.
Ku každému zákazníkovi, problému a projektu pristupujeme individuálne v záujme investora.

Na Slovensku ide o novú technológiu, ktorú zavádzame do praxe. Avšak v krajinách Škandinávie, v USA, Kanade a napríklad už i v Poľsku veľmi úspešne pracujú tisíce kvalitných čističiek odpadových vôd systému IN
-DRÄN. Rovnako tomu bude v nasledujúcom období i na Slovensku.

Čističky s využitím modulov terciálneho dočistenia a vsakovania systému IN
-DRÄN sú úspešne odskúšané pre domácnosti, chaty, chalupy, ale i pre väčšie objekty, ako školy, firmy, hotely, motoresty, reštaurácie, výrobne a podobne.  Len vo Švédsku  je doposiaľ inštalovaných viac ako 30 000 týchto zariadení.

Logá a značky, s ktorými sa na tomto webe stretnete:

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Informácie o možnosti dodávky a inštalácie pasívnych biologických čističiek splaškových odpadových vôd pre rodinné domy, chaty, chalupy, stredné i väščie objekty Vám radi zašleme na základe Vami vyplneného a odoslaného dotazníka.

FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky