Test vsakovania - v jame - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Test vsakovania - v jame

Vaša čistička


TEST VSAKOVANIA V JAME


Aby bolo možné zodpovedne a optimálne navrhnúť systém čistenia a vsakovania s využitím modulov IN-DRÄN, je potrebné poznať vsakovacie schopnosti podložia, v mieste, kde bude systém inštalovaný. K tomu slúži test vsakovania "v jame". Obvykle sa test vykonáva v troch testovacích jamách na ploche plánovaného vsakovacieho poľa.
Skúška by sa mala vykonať v takej výške pôdneho profilu v ktorej plánujeme osadenie modulov IN-DRÄN, pokiaľ možno čo najvyššie ako je to možné. Návod, ako vykonať test vsakovania "v jame" nájdete TU. (vo formáte PDF).

1. Dištančná latka, 2. Pravítko (cm,mm), 3. Voda

Postup: Odstráňte vrchnú vrstvu pôdy na úroveň spodnej hrany uloženia modulu (začiatok vsakovania). Potom vykopte alebo vrtákom s priemerom min. 20 cm vyvŕtajte  testovaciu jamu (pozri obrázok). Steny jamy nemusia byť dôsledne vertikálne alebo rovné. Odstráňte všetky uvoľnené časti výkopu. Šírka jamy v hornej časti by nemala byť väčšia ako 30 cm. Šírka v spodnej časti testovacej jamy by mala byť väčšia ako 10 cm. Na dno výkopu možno prípadne dať vrstvu kameňa (4-20 mm), aby sa zabránilo zanášaniu.

Okolie jamy
by malo byť nasiaknuté vodou. Je dôležité, aby okolie otvoru bolo premočené do stavu nasýtenia vodou (môže napučať). Ak okolie testovacej jamy nie je premočené, nemožno dosiahnúť objektívne výsledky. Potom testovaciu jamu naplňte vodou a vykonávajte test po dobu 4-24 hodín. Ak voda v jame vsiakne do podložia za kratší čas ako 10 minút, test môžete vykonať okamžite.

Test: Po namočení okolia jamy a vsiaknutí vody v jame nalejte vodu do jamy. Hladina vody by mala byť 15-30 cm nad dnom. Poznačte si výšku hladiny vody od úrovne dištančnej latky na začiatku merania a čas. Merajte čas, za ktorý hladina vody poklesne vždy o 2,5 cm štyrikrát za sebou.  V prípade, že hladina vody klesla po 15, 30, 60, 120 a prípadne 240 minút. Ak je testovacia jama prázdna za menej ako 30 minút, môžeme merať aj to, aký čas je potrebný na zníženie hladiny o 10 cm.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky