F164 Zostava - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

F164 Zostava

Ponuka > Príklady kompletných zostáv > IN-DRÄN

F164 Zostava - Denná spotreba vody do 2000 litrov (14 EO) - možnosť rozšírenia

Kompletná sada pre rodinné domy s 14 stálymi obyvateľmi (odporúčané i pre sezónne letné domy, chaty, chalupy a pod.).
Zahŕňa
špeciálny septik bez dočisťovacích filtrov, ktorý nevyžaduje bakteriálne aktivátory, s veľmi vysokým predčisťovacím efektom (80 - 85%), šestnásť modulov IN-DRÄN pre zabudovanie na pieskovom podsype ako terciálny stupeň dočistenia na biopoli a vsaku vyčistenej vody do podložia. Princíp činnosti modulov umožňuje zníženie nákladov a nárokov na stavbu v porovnaní s konvenčnými systémami až 8-násobne.

Technologická dodávka obsahuje:
Septik SA 4000ce , 4 m3 -2 septiky (SA 3000ce+SA900)
Moduly IN-DRÄN - 16 ks
Distribučné a rozdeľovacie potrubie PE 110 - 20,0 m
Nadstavec - šesť kruhov - 2 ks
Poklop EP 700 uzamykateľný na nadstavec - 2 ks
Geotextília 100 g / m²
Montážna sada
príslušenstva


Zastavaná plocha
Septik SA 4000C - 6,5 m2
Pole infiltrácie
:

Dĺžka - 19,2 m (v jednom rade pozdĺžne)
Šírka - 0,6 5 m (v závislosti na vsakovacích a pôdnych podmienkach)


Rozmery Septik SA 3000ce
výška - 1,0 m
dĺžka -
3,5 m
šírka - 1
,2 m
Kapacita -
3 m3
hmotnosť - 1
60 kg
Priemer komína - 600 mm
Priemer vstupu - 110 mm
Priemer výstupu - 110 mm
Vstup výška -
1,05 m
Výstup výška - 0,85 m
+ rozmery malého septika SA 900

Prevádzkové náklady
vyprázdnenie septika raz za rok (4 m3)

Dokumentácia
CE certifikát STN EN 12566-1/A1: 2004
Schválenie Ú
OŽP - AT/2011-08-0340
Prehlásenie výrobcu o zhode

Cena
kompletnej technologickej zostavy............................................................................................................. 3 398,- € + DPH
cena za stavebnú časť je závislá od hydrogeologických, výškových a rozmerových podmienok pozemku a je možné ju stanoviť až po predbežnej obhliadke budúceho staveniska a zistení vsakovacích schopností podložia vsakovacím testom.

Zostava E84 (pre 5 osôb ) Maximálna denná spotreba vody - 750 litrov - možnosť rozšírenia

Názov komponentu

Obj. číslo

Počet kusov

Jednotková cena € bez DPH

Cena spolu
€ bez DPH

Septik SA 4000ce (SA 3000ce+SA900)

5618352

1

1564,-

1564,-

IN-DRÄN - modul

5618167

16

88,-

1408,-

PE 110 - rúra rozdeľovacia 2,5 m

8

11,-

88,-

Nadstavec - 6 kruhov/78 cm

5618404

2

83,-

166,-

Poklop na nadstavec septika

5618284

2

36,-

72,-

Montážna sada pre montáž nadstavca

5618208

2

39,-

78,-

Geotextília 100 g/m2 – (š.1,25 - 10m)

2417726

2

11,-

22,-

Doprava

-

-

SPOLU :

3 398,-

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky