ČOV na povrchu (spodná voda) - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ČOV na povrchu (spodná voda)

Vaša čistička


ČOV NA POVRCHU (SPODNÁ VODA)


Ak je pozemok, alebo jediné možné miesto vsaku charakterizované vysokou úrovňou hladiny spodnej vody, bilologické a vsakovacie pole nie je možné inštalovať klasickým spôsobom . Úroveň najvyššej hladiny spodnej vody by nemala byť niekdy vyššie ako 1,5 m od úrovne spodnej hrany vsakovacieho modulu.  V takom prípade je vhodné inštalovať biologické a vsakovacie pole na úrovni terénu. V takom prípade nemôže predčistená odpadová voda zo septiku odtekať do vsakovacieho poľa gravitačne a je potrebné ju do vyššie položeného biopoľa dopraviť tlakovo.

V takom prípade sú moduly IN-DRÄN uložené na pieskovom lôžku na úrovni terénu.
Roznášacie a rozdeľovacie potrubie na moduloch je v takom prípade zvyčajne tepelne izolované pred zamrznutím a prikryté minimálne 30 cm vrstvou zeminy, čím vzniká na teréne kopec.
Vzhľadom k tomu, že odpadové vody od septiku do
vsakovacieh poľa /pieskového lôžka/ prekonávajú výškový rozdiel, je potrebné nainštalovať čerpadlo. Čerpadlo nesmie byť vybavené spätnou klapkou, lebo tlakové potrubie, ktorým je distribuovaná predčistená voda, musí byť prirodzene odvodnené po každom cykle. Tým sa predchádza riziku zamrznutia a zabezpečuje riadna ventilácia - prevzdušňovanie systému. Optimálny objem vody prečerpanej čerpadlom na jeden modul IN-DRÄN v jednom cykle čerpania je cca 8-10 litrov. Pri výbere čerpadla si dôsledne preverte výkon čerpadla s ohľadom na výšku, čas a vzdialenosť čerpania. Čerpacia šachta, v ktorej je umiestnené čerpadlo, by v závislosti na hĺbke mala byť zakrytá izolačným vekom v rámci preventívnej ochrany pred možným zamrznutím.1. Vtok do šachty ø 110 mm 2. Veko šachty 3. Kalové čerpadlo 4. Plavákový spínač  5. Koleno 6. Prechodové tesnenie, 7. Tlakové potrubie Ø 32 mm
8. Tesnenie vo veku 9. Roznášacie potrubie ø 110 mm 10. Modul IN-Drän 11. Jemný štrk 2-4 mm (2-8 mm).

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky