Kapacita ČOV - EO - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kapacita ČOV - EO

Vaša čistička


KAPACITA ČISTIČKY EO (ekvivalentných osôb)


Pri navrhovaní malých domových systémov čistenia odpadových vôd v zmysle platnej legislatívy rátame s kapacitou výkonu čistenia 150 litrov/ osoba/ deň. Teda množstvo 150 litrov na osobu a deň je 1 ekvivalent ( 1 EO)
Pri návrhu
systému pre 5 EO je priemerná denná spotreba vody 750 litrov. Jeden modul IN-DRÄN má kapacitu 125 litrov/ deň pri priemernom biologickom zaťažení.  

Prax ukázala:

- Optimálnym riešením je dimenzovanie 1,6 modulu IN-DRÄN na 1 EO t. j. do 100 litrov vody na jeden modul.

- U modulov IN-DRÄN Plus je to 1 modul na 1 EO t. j. na 150 litrov.

- U systémov IN-DRÄN Biobed je to jeden kontajner so štyrmi modulmi na 850 litrov vody.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky