In-drän - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

In-drän

IN-DRÄN

Úvod

IN-DRÄN je špeciálny, moderný systém biologického čistenia splaškových odpadových vôd a ich vsakovania do podložia. Systém využíva fyzikálne zákonitosti gravitačného pohybu vody v pôde a kombinuje ich s prírodnými procesmi biologického čistenia vyskytujúcimi sa bežne v prírode.  (S prirodzenými rozkladnými procesmi biologického znečistenia vody za pomoci pôdnych baktérií a kyslíka).

Po mnohoročných výskumoch koncom osemdesiatych rokov minulého storočia na Univerzite v Connecticate v USA sa v roku 1990 princíp modułov IN-DRÄN dostal k odbornej verejnosti vo Švédsku. Tu v meste Alund v strednom Švédsku začal jeho ďalší vývoj a uvedenie do praxe pre podmienky Európy.

Systém IN
-DRÄN je totiž perfektným riešením problémov s odpadovými splaškovými vodami priamo v miestach ich vzniku i tam, kde nie je dostatočný priestor a možnosti pre bežné riešenia. Tam, kde je ťažký a nepriepustný terén, vysoká hladina spodných vôd, minimálna pôdna priepustnosť, ale hlavne tam, kde nie sú žiadne možnosti pre vypúšťanie vyčistenej vody do recipientu.

Naše technické a technologické riešenia s využitím systému IN
-DRÄN umožňujú efektívne a pohodlné, bezenergetické a bezúdržbové čistenie splaškových vôd od malých domácností, chát, rodinných domov až po stredne veľké objekty, akými sú školy, hotely, penzióny, reštaurácie, výrobne, prevádzky, verejné budovy a podobne, t.j. tam, kde je potrebné využiť stredne veľké čistiace systémy.

Ideálnymi zostavami sú zostavy zložené z
o 4 až 50 modulov, čo sú zostavy určené pre objekty s 3 až 30 trvale bývajúcimi osobami. Najväčšou inštaláciou doposiaľ je objekt s inštalovanými 300 modulmi t.j. objekt pre cca 180 trvalo bývajúcich obyvateľov.

Len v krajinách
, akými sú Švédsko, Fínsko a Poľsko, t.j. tam, kde životnému prostrediu a ekológii prírody je venovaná najvyššia pozornosť na svete, bolo do roku 2010 nainštalovaných viac ako 35 000 samostatných systémov FANN IN-DRÄN.

Modernejšou, účinnejšou a stavebne jednoduchšou alternatívou oproti modulu IN-DRÄN je od roku 2008 inovovaný zdokonalený model dočisťovacieho a vsakovacieho modulu IN-DRÄN Plus, ktorý v špeciálnom polokontajneri k zabudovaniu nepotrebuje vytvorenie pieskového lôžka.

Najnovším, absolútne bezúdržbovým, bezenergetickým a stavebne jednoduchým riešením (s odvedením vyčistenej vody do recipientu) je kompaktná kontajnerová pasívna čistička IN-DRÄN Biobed 5. Celý proces čistenia je zapuzdrený v kompaktnom kontajneri o rozmeroch D 2,4 x Š 1,2 x V 1,0 m  (hmotnosť 350 kg). Je určený pre biologické čistenie splaškových odpadových vôd s čistiacou kapacitou 850 litrov denne.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky