Štrkové (pieskové) lôžko - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Štrkové (pieskové) lôžko

Vaša čistička


ŠTRKOVÉ (PIESKOVÉ) LÔŽKO


Pre vytvorenie biologického a vsakovacieho poľa na pieskové lôžko použite jemný štrk frakcie 2 - 4 mm, alebo 2 - 8 mm. Frakciu v rozpätí 0 - 8 mm  D10> 0.125 mm je možné použiť len v prípade, ak krivka vsakovacích schopností podložia je strmá a koeficient LTAR (Long Term Acceptance Rate)> 100 l/m2/d.

Orientačne môžete vykonať test vzorky pôdy z podložia tlakom v ruke, alebo "Test vsakovania v jame". V každom prípade však je pred dimenzovaním nevyhnutné vykonať "Test vsakovania FANN".

Až po zistení vsakovacích schopností podložia riadne vykonaným testom vsakovania FANN je možné pristúpiť k optimálnemu dimenzovaniu pieskového lôžka vsakovacieho poľa, k návrhu jeho potrebnej plochy, hrúbky, (dĺžky a hlavne šírky).

Túto činnosť zverte odborníkom našej spoločnosti, lebo výsledky testov a na nich závislého dimenzovania sú rozhodujúce pre funkčnosť čistenia a vsakovania počas dlhého obdobia nasledujúcich rokov užívania čističky.

Dimenzovanie vsakovacieho poľa video

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky