Popis funkcie modulu - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Popis funkcie modulu

IN-DRÄN

Popis funkcie modulu

Modul IN-Drän je špeciálne konštruovaný z plastovej nopovej fólie a špeciálnej netkanej geotextílie, ktorá plní funkciu nosiča baktérií - bakteriálnej membrány. Bakteriálna membrána štiepi organické látky obsiahnuté v odpadových vodách a prepúšťa vyčistenú vodu medzi nosičmi z nopovej termoplastickej fólie do pieskového podsypu (biologického lôžka) a následne do podložia. Každá druhá sekcia zloženého modulu medzi nosičmi termoplastickej nopovej fólie privádza do modulu dostatok atmosferického kyslíka. Spojenie správneho pomeru vody, organiky a kyslíka spúšťa, reguluje a udržiava nekonečný proces biologického čistenia založený na prírodných biofyzikálnych princípoch.

Modul IN-Drän poskytuje veľkú plochu pre rast biologickej membrány. Pieskové lôžko pod modulmi je základom pre rozširovanie biologickej membrány v biopoli, čo prispieva k efektívnejšej činnosti čistiaceho a vsakovacieho procesu. Špeciálna konštrukcia modulu, jeho tvar a materiálová skladba zabraňuje jeho upchávaniu hrubšími biologickými čiastočkami. Konštrukcia modulu zabezpečuje bohatý prístup atmosferického kyslíka k biologickej membráne a to i v prípade dočasného prebytočného zavodnenia systému.
Rozloženie zrážkovej vody na povrchu biopoľa vzhľadom k horizontálnemu tvaru biopoľa je rovnomerné, takže sa voda rýchlo vstrebáva do podložia, čo je tiež prínosom pre čistiaci účinok.
Tieto vlastnosti systému IN-DRÄN umožňujú oproti klasickým systémom zníženie plochy biopoľa až o 80%.
S
ystém s modulmi IN-DRÄN je konštruovaný a dimenzovaný pre dlhodobú funkčnosť bez potreby čistenia a servisných činností. (15 - 20 a viac rokov).

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky