Redukcia fosforu - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Redukcia fosforu

IN-DRÄN


Redukcia fosforu

S cieľom splniť požiadavky na obsah fosforu vo vyčistenej vode v osobitne chránených oblastiach, je v mnohých prípadoch u štandardne riešených čističiek potrebné redukovať obsah fosforu na výstupe z ČOV. Z tohto dôvodu výrobca ponúka systém pre zníženie obsahu fosforu, tzv. "fosforovú pascu".

Naše systémy spĺňajú zvýšené požiadavky na vsakovanie bez potreby ďalšieho - následného čistenia fosforu.


FTK 503 - zariadenie na redukciu fosforu, je kompaktný kontajner s inštalovaným vymeniteľným filtrom pre pasívne zníženie obsahu fosforu. FTK 503 sa používa pre čistenie odpadových vôd, ktoré sú biologicky vyčistené systémom IN-DRÄN, alebo vo funkčnej aktívnej čističke splaškových odpadových vôd.

Zníženie fosforu spĺňa požiadavky
európskej, i vysokej úrovne ochrany vo Švédku (> 90% NFS 2006:7). Fosfor zadržaný na filtri má eutrofné vlastnosti. Použí pieskový filter po výmene je možné zhodnotiť ako pôdny kondicionér kompostu a hnojív.


Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky