Redukcia dusíka - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Redukcia dusíka

IN-DRÄN


Redukcia dusíka

V niektorých oblastiach nie je možné využiť štandardné čističky odpadových vôd z dôvodu potreby zvýšenej ochrany vôd voči prítomnosti dusíka. Systém pre zníženie obsahu dusíka vo vyčistenej vode z ČOV IN-DRÄN umožňuje inštalácie ČOV i v takýchto prípadoch. Systém znižuje obsah dusíka vo vyčistených vodách z ČOV až o 60 - 70%. Princíp čistenia vychádza z prírodných zákonitostí eliminácie dusíka vo vode.

Systém je založený na recirkulácii vody cez pieskové lôžko, kde dochádza k premene amónneho dusíka na dusičnanový za pomoci nitrifikačných baktérií.
Vyčistená odpadová voda z pieskového lôžka sa po zachytení vracia do septiku, kde prebieha proces denitrifikácie dusičnanov ich premenou do formy voľného dusíka, ktorý je následne absorbovaný atmosférou.
Pre nitrifikačné baktérie, ktoré rastú pomaly a sú krehké, je ideálnym prostredie bohaté na kyslík v nízkych koncentráciách organických materiálov.
Denitrifik
ačné baktérie vyžadujú na kyslík chudobné prostredie a pracujú najlepšie v hustých organických materiáloch.

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky