ČOV pasívna - do vsaku - Fannhit

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ČOV pasívna - do vsaku

Najlepšie riešenia


NAJLEPŠIE RIEŠENIE
Technologická zostava pasívnej čističky odpadových vôd pre prípad odvedenia vyčistenej vody
do vsaku (podložia)

K56 Plus Zostava - Denná spotreba vody 850 litrov (5 - 6 EO) Objednacie číslo: 5618154

Kompletná sada pre 5 stálych obyvateľov (odporúčané i pre sezónne letné domy, chaty, chalupy a pod.). Sada určená pre inštaláciu bez pieskového lôžka (s biopoľom zabudovaným v moduloch IN-DRÄN Plus).
Zahŕňa
špeciálny septik bez dočisťovacích filtrov, ktorý nevyžaduje bakteriálne aktivátory, s veľmi vysokým predčisťovacím efektom (80 - 85%), päť modulov IN-DRÄN Plus III. generácie pre zabudovanie bez pieskového podsypu ako terciálny stupeň dočistenia na biopoli zabudovanom v moduloch a vsaku vyčistenej vody do podložia. Princíp činnosti modulov znižuje náklady a nároky na stavbu v porovnaní s konvenčnými systémami až 10-násobne.

Technologická dodávka obsahuje:
Septik SA 2000C 2 m3 - 1 ks
Moduly IN-DRÄN Plus - 5 ks
Distribučné a rozdeľovacie potrubie PE 110 - 7,5 m
Nadstavec - šesť kruhov/78 cm - 1 ks
Poklop EP 700 uzamykateľný na nadstavec - 1 ks
Geotextília 100 g / m²
Montážna sada
príslušenstva


Zastavaná plocha
Septik SA 2000C - 4 m2
Vsakovacie pole:

Dĺžka - 6.0 m (v jednom rade pozdĺžne)
Šírka - 0.6 2 m (v závislosti na vsakovacích a pôdnych podmienkach)


Rozmery Septik
výška - 0,96 m
dĺžka -
2,9 m
šírka -
1.2 m
Kapacita - 2 m3
hmotnosť - 120 kg
Priemer komína - 600 mm
Priemer vstupu - 110 mm
Priemer výstupu - 110 mm
Vstup výška - 0.75 m
Výstup výška - 0.65 m

Prevádzkové náklady
vyprázdnenie septika raz za rok (2 m3)

Dokumentácia
CE certifikát STN EN 12566-1/A1: 2004
Schválenie Ú
OŽP - AT/2011-08-0340
Prehlásenie výrobcu o zhode


Montážne inštrukcie (pdf)

Orientačná cena
kompletnej technologickej zostavy (bez dopravy a montáže)................................................................................. 2 393,- € + DPH
Cena za stavebnú časť je závislá od hydrogeologických, výškových a rozmerových podmienok pozemku a je možné ju stanoviť až po predbežnej obhliadke budúceho staveniska a zistení vsakovacích schopností podložia vsakovacím testom.

Zostava K56 Plus (pre 5 osôb ) - Obj. číslo zostavy:5618154 - Maximálna denná spotreba vody - 850 litrov

Názov komponentu

Obj. číslo

Počet kusov

Jednotková cena € bez DPH

Cena spolu
€ bez DPH

Septik SA 2000

0351

1

915,-

915,-

IN-DRÄN Plus - modul

1021

5

209,-

1045.-

Podložka pod moduly IN-DRÄN Plus š.1,25 m d.6 m

1040

1

73,-

73,-

PE 110 - distribučné potrubie 2,5 m

2905

3

13,-

39,-

Nadstavec - 6 kruhov/78 cm

1426

1

87,-

87,-

Poklop na nadstavec septika PE 700

0902

1

38,-

38,-

Montážna sada pre montáž nadstavca septika

1503

1

41,-

41,-

Geotextília 100 g/m2 – (š.1,25 - 10m)

2230

1

13,-

13,-

Ventilačná sada AV

0154

2

23,-

46,-

Sada pre odber vzoriek vyčistenej vody

0199

1

35,-

35,-

Príslušenstvo montáže

0200

1

61,-

61,-

Doprava (bude vypočítaná zvlášť v závislosti na mieste dodávky a rozsahu montáže)

-

-

-

-

Orientačná cena za technollógiu SPOLU :

2 393,-

Spoločnosť Fonhit s.r.o. realizuje dodávky a inštalácie čističiek FANN IN-DRÄN na celom území Slovenskej republiky.

Vyžiadanie informácií
Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt.


 Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čističkách a ich inštalácii
 Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
 Žiadam o kontakt zástupcu spoločnosti Fonhit spol. s r.o.
FONHIT s.r.o, Centrum vodohospodárskych technológií, Dénešova 4, 040 23 Košice,
Tel/Fax: 055 3904932, Mobil: 0905 618714, E-mail: fonhit@fonhit.sk    Web: www.fonhit.sk

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky